Werkwijze

Samenwerking

Het is niet verwonderlijk dat we gekozen hebben voor een partnerschap met Stichting Jeugddorp De Glind aangezien hun visie aansluit bij onze ideeën, namelijk de kracht van het gewone leven inzetten om ervoor te zorgen dat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanuit deze organisatie is een begeleidingsteam aan ons gezinshuis verbonden.

Vanwege zeer positieve ervaringen met de LSCI methodiek* hebben we onze coaching hierop gericht en werken we samen met een orthopedagoog, gespecialiseerd in deze methodiek.
*LSCI staat voor Life Space Crisis Intervention. Het is een therapeutische gedragsinterventie, praktisch bruikbaar en effectief.

Kwaliteit

In 2016 hebben we het keurmerk Gezinshuizen behaald, waarmee we, samen met het eerder behaalde certificaat zorgondernemer, onze kwaliteit borgen.
Keurmerk Gezinshuizen stelt de kwaliteit van gezinshuizen vast, bevordert deskundigheid van gezinshuisouders en professionaliseert de zorg voor inhuisgeplaatste jongeren. 
Het certificaat voor zorgondernemer is een opleiding, die gericht is op het uitbreiden en versterken van de kwaliteiten van de gezinshuisouders, zodat ze hun rol als gezinshuisouder en zorgondernemer succesvol kunnen uitoefenen.