Werkwijze

Samenwerking

Het is niet verwonderlijk dat we gekozen hebben voor een samenwerkingsverband met de franchiseorganisatie Gezinshuis.com, aangezien hun visie aansluit aan bij onze ideeën, namelijk met de kracht van het gewone leven, investeer je in jeugd, investeer je in de toekomst. 

Momenteel hebben we een partnerschap met Stichting Jeugddorp De Glind. Vanuit deze organisatie is een begeleidingsteam aan ons gezinshuis verbonden.

Vanwege zeer positieve ervaringen met de LSCI methodiek* hebben we onze coaching hierop gericht en werken we samen met een orthopedagoog, gespecialiseerd in deze methodiek.
*LSCI staat voor Life Space Crisis Intervention. Het is een therapeutische gedragsinterventie, praktisch bruikbaar en effectief.

Kwaliteit

In 2016 hebben we het keurmerk Gezinshuizen behaald, waarmee we, samen met het eerder behaalde certificaat zorgondernemer, onze kwaliteit borgen. Tevens is Ine  SKJ geregistreerd.
Keurmerk Gezinshuizen stelt de kwaliteit van gezinshuizen vast, bevordert deskundigheid van gezinshuisouders en professionaliseert de zorg voor inhuisgeplaatste jongeren. 
Het certificaat voor zorgondernemer is een opleiding, die gericht is op het uitbreiden en versterken van de kwaliteiten van de gezinshuisouders, zodat ze hun rol als gezinshuisouder en zorgondernemer succesvol kunnen uitoefenen.